E-SHOP, speciality nakupujte zde
Ukázky z představení
Vstupenky - zakoupíte zde

Kniha

Michal Horáček / Kudykam

editor: Ivo Šmoldas
ilustrace: Boris Jirků
vydalo: nakladatelství Lidové noviny

Úvodem / Ivo Šmoldas

Penzión Svět je rozlehlá budova, vystavěná z rozličných "možná" a "snad". Jen na nás záleží, zda zůstaneme váhat uvnitř přiděleného pokoje, anebo přikývneme vnitřnímu nepokoji a vykročíme potměšilou spletí chodeb a schodišť od jistot k nejistotám. Hrdinové Horáčkovy lyrické férie se k takovému kroku odvážili. Odvahu prokázal i sám jejich autor - už jen tím , že je na nevázané cestě nechává promlouvat výhradně řečí vázanou: v dekasylabech, i villonských baladách. Příběhu vtiskl mravní výzvu, ale nezapřel ani své okouzlení tragikomickou barvitostí, neomalenou sprostotou i vznešeností lidského mumraje.

Recenze

30/09/2009
Týdeník Rozhlas - Michael
Prostějovský
Kudy kam kráčí Kudykam?

27/07/2009
Novinky.cz - Radmila Hrdinová
Kniha Kudykam říká, že každý z nás přebývá v některém pokoji penziónu Svět




 
© Michal Horáček KUDYKAM  |  All visual media © by Kudykam s.r.o.  |  All rights reserved

Terms & conditions  |  Podmínky použití stránek  |  Payment security  |  Payment options  | 

Created by: www.Capsize.cz