Libreto Kudykama obsahuje mnoho zvláštních balad. Říká se jim villonské, podle středověkého francouzského básníka Francoise Villona (zmizel všem z očí v lednu 1463), který tento zvláštní žánr vynalezl a proslavil. Pravidla takové balady jsou velmi přísná: básník má k dispozici tři strofy o osmi řádcích, a pak jednu strofu o čtyřech řádcích, které se říká "poslání". V celém textu smí použít pouhé tři rýmy. Ty se v každé strofě zpravidla řadí podle vzoru A-B-A-B-B-C-B-C. Metrum je tedy dané naprosto pevně - hudební zpracování ovšem nikoli, invenci skladatelů se žádné technické meze nekladou.

Některé z balad, které jsou součástí Kudykama, zhudebnil Petr Hapka. Jiné zazní v představení jako verše nezhudebněné.

A jsou i další balady - ty, které stojí samostatně, v Kudykamovi nebudou.

Všechny ale mohou být na albu, které zanedlouho začnu chystat.