Kliknete-li si na odkaz BALADY, najdete tam asi tři tucty textů. S pomocí Boží je budu postupně doplňovat. A ve stejnou pomoc doufám i v případech vás, kteří se rozhodnete něco vytvořit.

Stav k listopadu 2010:
Počet balad překročil padesátku, počet zhudebnění se blíží k 700. Děkuji všem, kteří mi své skladby poslali, zejména pak kolegům z Rakouska, Spojených států, Slovenska a Francie. Skládejte však dál, nevyřešených úkolů je pořád dost.

V té souvislosti velmi prosím o dvě věci.

Za prvé: Neposílejte mi ty ukázky své tvorby, které se k baladám nevztahují; nemohu si to všechno poslouchat a i kdybych mohl, necítím se být povolaný se k tomu vyjadřovat. Zadání je jasné a prosté: zhudebnit některou z uvedených balad. K posouzení těchto prací se cítím, jako jejich autor, být kompetentní aspoň trochu.

Za druhé: Dbejte na češtinu - jejím požadavkem je, aby důraz byl na první slabice každého slova. V případě, že slovo předchází předložka, tak na předložku. To znamená, že třeba ve slově "hladina" je nutné zatěžkat "hla", a nikoli třeba "di". S jambickým půdorysem nelze nakládat jako s daktylo-trochejským a naopak. Respektujme svou mateřštinu, bohatě nám to vynahradí.

Pro tvorbu vám přeji šťastnou inspiraci a těším se na vaše nahrávky.