Představení:

1. blok

od 23. 10. 2009 do 04. 11. 2009 vč., tj. 13 hracích dnů s předpokládanými 17 představeními (sobota, neděle 14:00 a 19:00 hod)

2. blok

od 09. 11. 2009 do 22. 11. 2009 vč., tj. 14 hracích dnů s předpokládanými 18 představeními (sobota, neděle 14:00 a 19:00 hod)

3. blok

od 10. 01. 2010 do 17. 01. 2010 vč., tj. 8 hracích dnů s předpokládanými 10 představeními (sobota, neděle 14:00 a 19:00 hod)

4. blok

od 23. 03. 2010 do 27. 03. 2010 vč., tj. 5 hracích dnů s předpokládanými 6 představeními (sobota 14:00 a 19:00 hod)

5. blok

od 23. 06. 2010 do 27. 06. 2010 vč., tj. 5 hracích dnů s předpokládanými 7 představeními (sobota, neděle 14:00 a 19:00 hod)

Celkem

CELKEM: 61 představení (včetně tří premiér)
Možnost přidání představení mimo hrací plán