SPOLUPRACOVNÍCI

ANDĚLA MIKOVÁ

výroba vlásenek

HANA PECKOVÁ

korepetice

LINDA DOSTÁLKOVÁ

Společnost The Bestseller - grafický design

DANIELA DOSTÁLKOVÁ

fotografka

VÍT MUSIL, R. PETRUŠKA

Společnost Miss3 - animace a 3D design

Zvláštní poděkování

OLDŘICH LICHTENBERG

smluvní koproducent